KONING TINY BOGERS EN GEMALIN ELMA BOGERS-JANSSEN

Zondag 11 september 2017 werd het 2 jaarlijkse Koningschieten gehouden.

Na het 167e schot schoot regerend koning Tiny Bogers de vogel voor de tweede maal achter elkaar omlaag! Hij werd met veel eer en protocol wederom tot Koning gekroond. Samen met zijn vrouw Elma Bogers-Janssen gaan zij het Gilde voor in de periode 2017-2019. Wij wensen hen veel succes en plezier toe met deze bijzondere titel.

koningspaar