SINT ANTONIUSKAPEL MIERLO-HOUT

In 1995 verkoopt de gemeente Mierlo een stuk grond aan de gemeente Helmond. Deze stad heeft immers dringend behoefte aan woningen. De wijk Brandevoort ontstaat en is inmiddels in heel ons land bekend vanwege de grote variatie in architectuur. 

Lambertusend

Aan de rand van deze nieuwe woonwijk Brandevoort ligt de Sint Antoniusweg. Aan deze weg ligt ook een bosachtig perceel van een goede 800 m2. Volgens de overleveringen is het bosperceel in het verleden Lambertusend genoemd. Dit lapje grond huurt het Sint-Antonius Abt/gilde uit Mierlo-Hout voor het bedrag twee gulden vijftig per jaar. Daarmee heeft het gilde grond en heeft ze een plaats om haar schutsboom te plaatsen. Op 4 mei 1967 lezen we in het Helmonds Dagblad ‘Nu hoor ik nota bene dat het terrein niet meer aan veiligheidsvoorschriften zou voldoen en dat er niet meer op de “puist” geschoten mag worden.’ en zodoende moest het Houtse gilde van Sint-Antonius Abt van armoe naar de broeders in Mierlo toe om daar de Oranjefeesten te verschieten.’

Oorspronkelijk staat er in dit gebied een kleine kapel die toegewijd is aan Sint-Lambertus, vandaar de benaming Lambertusend die nu niet meer gebruikt wordt. Ergens in het midden van de zestiende eeuw wordt de kapel buiten gebruik gesteld, raakt in verval en wordt uiteindelijk gesloopt. Wat er rest is een stuk grond waar eeuwen later het gilde van Sint-Antonius Abt haar schietterrein heeft tot mei 1967.

Enkele topografische namen in Brandevoort herinneren nog aan een gildeverleden. Zo is de straat Schutsboom, de Sint Antoniusweg en het Antoniusbosje.

De kapel

Jaren later, nu het lapje grond geen dienst meer doet als schietterrein gaan er binnen het gilde stemmen op om daar als zichtbare herinnering een kleine kapel te bouwen. Men wil heel graag het verleden zichtbaar maken en levend houden. Het Sint-Antonius Abt gilde is de oudste vereniging van Mierlo-Hout, opgericht in 1451 telt op dit moment zo’n dertig geüniformeerde leden. Ze weet zich gesteund door een viertal gildeheren en een beschermheer die veel contacten hebben in de Houtse samenleving. Het gilde kent al vele jaren een keizer, Jan Vermeulen en de huidige koning is Adri van de Laar.

Links en rechts zijn er diverse contacten gelegd met de gemeente Mierlo en de parochie van Sint Lucia in Mierlo. In het voorjaar van 1962 is het zover en de gildebroeders kunnen aan de slag.

Allereerst wordt het grondwerk en de fundering voor de kapel gestort. Ongetwijfeld is er ook goed gezorgd voor de ‘inwendige mens’, immers dit gilde kent als één van de weinige gilden in Kring Peelland marketentsters. Ook zal het bereiken van het hoogste punt niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan.

De kapel meet zo’n 2 meter bij 1,5 meter en is ongeveer drie meter hoog. De kapel is gemaakt van een handvorm baksteen in verschillende kleurstellingen. Om het raamwerk, met daarachter een afbeelding van Sint-Antonius en aan de zijkant, net onder de dakpannen zijn elementen van hardsteen gebruikt.

Op het kapelletje zelf herinnert een plaquette aan de inzegening ervan op 25 november 1962 door pastoor Verbeek.

Sinds een paar jaren heeft het Sint-Antonius Abt/gilde een vervlogen traditie weer in ere hersteld. Zo Trekt het gilde met de gildepastoor in vol ornaat op vanuit de Sint Luciakerk in Mierlo-Hout naar het kapelletje in het Antonius bosje waar een eucharistieviering plaats vindt. Na afloop blijft men nog gezellig bij elkaar om de contacten met de bewoners van Brandevoort te verstevigen.

‘t Gilde leeft op het Hout’ is de slogan van dit gilde en zeer zeker is dat waar als je ziet dat het gilde er daadwerkelijk op uit trekt om zich te tonen aan de bewoners van Mierlo-Hout en Brandevoort.