Beste allemaal,

Helaas moeten we het jaar weer afsluiten met een digitale nieuwsbrief. We hadden het einde van dit gildejaar heel anders en feestelijker voorgesteld. Maar ik troost me met de gedachte dat de gevolgen voor veel andere mensen veel ingrijpender zijn.

Een terugblik op 2021 laat zien dat we ondanks de langdurige beperkingen ook heel veel hebben bereikt waar we echt trots op mogen zijn. Zo kon in Juni alsnog de jaarvergadering plaatsvinden en het bestuur worden versterkt. Stefan, Elma en Jelco traden toe en zijn inmiddels helemaal ingeburgerd. We leefden allemaal toe naar September, de grote dag waarbij we onze nieuwe uniformen presenteerde en Jelco zich als jongste lid ooit koning schoot. We vierden deze gezellige dag met onze vrienden van het gilde en leverde mooie complimenten en krantenartikelen op.

Alle commissies hebben flink bijgedragen aan het levendig houden van ons gilde. Hiervoor hartelijk dank allemaal, zo blijven we aan de weg timmeren en houden activiteiten en projecten ons aan elkaar verbonden.

Onze dekenschrijver zal in vogelvlucht ons bijzonder gildejaar gaan samenvatten met hele mooie maar ook droevige gebeurtenissen.

Jaarprogramma 2022

Hoelang deze nieuwe lockdown ook moet duren, we blijven uitkijken naar wat wel mogelijk is in het nieuwe jaar. Het bestuur heeft het nieuwe jaarprogramma opgesteld op basis van terugkerende activiteiten en nieuwe uitnodigingen. Ook de schietdata zijn opgenomen. Het programma is bij deze mail bijgevoegd en stellen we vast tijdens de jaarvergadering.

Jaarvergadering

De jaarvergadering staat gepland op zaterdag 15 januari. Het bestuur had het voornemen om de jaarvergadering door te laten gaan en de teeravond uit testellen. De lockdown regels gelden nu tot 14 januari en het lijkt onwaarschijnlijk dat de jaarvergadering door kan gaan. We houden je via de mail op de hoogte en schrijven zo snel als mogelijk de vergadering uit. Houd in ieder geval 15 januari vrij in je agenda. De activiteiten commissie heeft sowieso een alternatieve activiteit in petto.

Rondbrengen brieven Kerkbalans

In de vorige nieuwsbrief is een oproep gedaan om te helpen bij het bezorgen van de “kerkbalans” brieven. Omdat diverse zaken anders zijn gelopen dan in eerste instantie afgesproken, hebben we de brieven nog steeds niet kunnen bezorgen. Maar ons geduld is niet voor niets geweest want we kunnen aan de slag. We bedanken Anton en Antoinette voor de voortreffelijke voorbereiding. Met de vergoeding die we hiervoor krijgen kunnen we minstens enkele nieuwe uniformen kopen. Het streven is om voor het eind van dit jaar deze klus te klaren.

Nieuwe website staat live

Ondanks corona is de P.R. commissie erin geslaagd om in samenwerking met Huub Jonkers en onze hoofdman een nieuwe website te ontwikkelen. www.gildemierlohout.nlWe zijn trots met het resultaat en als zo dadelijk de website helemaal gereed is hebben we ons zelf weer een prima dienst bewezen. De fine tuning kan beginnen alsmede het doorvoeren van correcties en toevoegingen, daarom niet teleurgesteld zijn als je een fout ziet staan want de website is nog niet klaar. Jouw ideeën of suggesties zijn natuurlijk van harte welkom, bel(0630731800) of mail ze door via antonenantoinette@gmail.com. Alvast onze dank.

Nieuwe accommodatie

Een zwaluw brengt nog geen zomer maar toch zijn we erg blij met de eerste reactie van de gemeente die voor het Gilde een onderzoek heeft gedaan naar de haalbaarheid inzake het krijgen van een vergunning voor een nieuwe accommodatie. Uit een lange brief van de gemeente citeer ik letterlijk de zin die ons vreugde doet.

“Nog zonder inhoudelijk het aangeleverde ontwerp verder te beoordelen zijn we positief over het oprichten van een definitief gebouw. We achten het wat dat betreft een kansrijk initiatief.”

Deze informatie geeft aan: Berry Verhoeven, Peter Slegers en Anton van Lieshoutextra energie om met dit project krachtig verder te gaan.

Tot slot!

Namens het bestuur, hele fijne feestdagen gewenst in een gezond nieuwjaar.