Op 26 april j.l. heeft Burgemeester Elly Blanksma in opdracht van zijne majesteit Koning Willem Alexander de heren Leo van de Laar (gildeheer) en René Baggermans (gildebroeder) benoemd tot lid van de orde van Oranje-Nassau. Het voltallige Gilde Sint Antonius Abt feliciteert beide heren met deze zeer bijzondere erkenning voor hun inzet en vrijwilligerswerk binnen de gemeenschap Mierlo – Hout.