Het Gilde is de oudste vereniging van Mierlo-Hout en bestaat onafgebroken sinds 1451.

Het bestuur bestaat uit:

Johnny Sleegers, Hoofdman

(bereikbaar via tel: 06-53404128 of mail naar info@gildemierlohout.nl)

Berry Smits, Dekenschrijver

Tiny Bogers, Dekenschatbewaarder

Het Gilde telt op dit moment 33 geüniformeerde gildeleden, 4 gildeheren, beschermheer en ruim 50 ‘vrienden van het Gilde’.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>