Commissieleden Vendelen

  • Rene Baggermans
  • Huub van Boven
  • Eric Bijl
  • Stefan Vogels (voorzitter)
  • Johnny Sleegers (Intermediair)

Doel:

De vendeliers dragen een gildevlag waarmee de vendelkunst wordt beoefend. Het vendelen is een van oorsprong militaire handeling. De beweging die met het vaandel gemaakt worden, zijn vaststaande, traditionele slagen, die nauwkeurig moeten worden uitgevoerd op het ritme van de trommen. De vendelier moet tijdens het vendelen zijn lichaam zo stil mogelijk houden en mag zijn voeten niet verzetten als hij van de ene handeling naar de andere overgaat. Wanneer hem dit lukt en hij het vendel op het ritme van de trom weet te bewegen, is hij de trots van het gilde.