Commissieleden Schieten

  • Ger van Vijfeijken
  • Hein Stienezen (certificering)
  • Mirjam Vriens (certificering)
  • Rene Baggermans
  • Stefan Vogels (voorzitter / intermediair)

Doel:

De schietsport is onlosmakend bij het Gilde. Op het gildeterrein staan zes schietbomen en de koningsboom. De commissie zorgt voor een topconditie van deze schietfaciliteit. Jaarlijks voeren zij onderhoud uit en om de vijf jaar wordt het schietterein gecertificeerd volgens de normering van onze koepelorganisatie de KNTS.

De gildebroeders en zusters houden elk jaar een onderlinge schietcompetitie. Zij strijden om de titel beste schutter. Er wordt via een rooster, meestal op de zondagen geschoten, een gezellig samenzijn in een competitieve sfeer.