Commissieleden

  • Bert van de Laar
  • Suzanne Schuurman
  • Jan Vermeulen (adviseur)
  • Johnny Sleegers (voorzitter / intermediair)

De activiteiten van de commissie vallen uiteen in uitvoerende en adviserende taken betreffende gildeonderwerpen van studie en informatievoorziening, archief en tentoonstelling.

Studie

Het voortbestaan van het gildewezen in de huidige moderne maatschappij blijft een grote uitdaging. We vinden het belangrijk dat het gilde blijft meebewegen met de huidige tijdsgeest. Vanuit studie kijken we naar trends, mogelijkheden en maatschappelijke behoeften om het gilde levendig te houden. We zoeken daarbij ook de samenwerking op met de Federatie Noord-Brabantse schuttersgilden en Kring Peelland. Op de website van gilden Kring Peelland onder commissie SAT zijn diverse studies te raadplegen. We ondersteunen de richting zoals beschreven in de notitie, de gilden in de 21e eeuw en vertaald naar onze eigen toekomstvisie. (link document)

Archief

Het gilde heeft een rijke en eeuwenoude geschiedenis. Deze gaat terug tot haar oprichting in 1451. Vele oude geschriften waarin het Gilde vernoemd staat, zijn gedocumenteerd in ons fysiek archief. Oud geschriften zijn opgeslagen in het Rijksarchief te ’s Hertogen Bosch.

Niet alleen documenten, krantenknipsels maar ook foto’s geven een prachtig beeld van onze activiteiten in het verleden.

Het gilde beschikt over een schat aan zilverschilden. Het oudste zilveren koningsschild dateert uit 1644 met opschrift, Dirck Hyberts, koninck 1644.

Het digitale tijdperk geeft een nieuwe dementie aan het archiveren. Minder fysiek en steeds meer digitaal. We stellen ons daarom ten doel, om jaarlijks een gildejaar te vangen in een digitaal boek.

Tentoonstelling

Het gilde laat graag haar documentatie en daarbij horende attributen zien in de vorm van een tentoonstelling. We gebruiken deze tijdens kring gildefeesten en voor eigen promotie doeleinden.

Jaarlijks met de Kring Gildedag presenteren alle gilde hun documentatie. Deze wordt ook door een vakkundige jury beoordeeld. Bezienswaardigheden onder andere zijn;

  • Oud statutenboek;
  • Oude zilveren koningsschilden;
  • Zilveren koningsvogels;
  • Zilvermantels met prijzenschilden en munten;
  • Tijdlijn banners, 1451 tot heden waarin het gilde gevestigd was en bijzondere mijlpalen.