Commissieleden P.R.

  • Suzanne Schuurman
  • Jacqueline Bach
  • Anton van Lieshout (voorzitter)
  • Jelco Beekers (intermediair)

Doel:

Deze commissie zorgt voor het actueel houden van de website en socials, dit betekent concreet het bijhouden en corrigeren van de verschillende rubrieken alsmede de taken op relationele sferen.

Het binnen de vereniging zichtbaar maken wat het belang van een goede PR commissie.

Daarnaast stimuleren zij binnen de vereniging het aanleveren van relevante informatie welke de naamsbekendheid bevorderen.

De lokale- en regionale pers worden uitgenodigd voor verslaglegging van gildeactiviteiten en bij evenementen welke hiervoor in aanmerking komen.