Commissieleden Gildeheren/ Advies

Gildeheren:

 • Peter Slegers
 • Leo van de Laar
 • Leo van der Vleuten
 • Anton van Lieshout (voorzitter)
 • Johnny Sleegers (Intermediair)

Beschermheer:

 • Berry Verhoeven

Doel:

De Gildeheren en beschermheer ondersteunen en adviseren de vereniging. Zij zijn de verbinding tussen bestuur, vereniging en gemeenschap. Zij beheren de vrienden van het gilde en sturen projecten aan.

De voornaamste taken zijn;

 • Gevraagd en ongevraagd advies geven op actualiteiten.
 • Het gilde stevig positioneren binnen de Houtse gemeenschap.
 • Netwerk opzetten/initiëren voor samenwerking met andere verenigingen en stichtingen binnen de gemeenschap.

Vrienden van het Gilde

 • Beheren lijst Vrienden van het Gilde.
 • Inschrijven nieuwe Vrienden van het Gilde.
 • Organiseren relatie dag; Vrienden van het Gilde (ism commissie activiteiten en bestuur)

Aansturen bijzondere projecten

 • Een project definieert een begin en een eind. Hiermee worden geen zaken bedoeld die regulier opgepakt worden door de commissies.
 • Een project kan ontstaan door behoefte van de gildeheren zelf of vanuit de vereniging.