Nieuwsbrief December 2021

Beste allemaal, Helaas moeten we het jaar weer afsluiten met een digitale nieuwsbrief. We hadden het einde van dit gildejaar heel anders en feestelijker voorgesteld. Maar ik troost me met de gedachte dat de gevolgen voor veel andere mensen veel ingrijpender zijn. Een...
Het moderne gilde in de 21e eeuw

Het moderne gilde in de 21e eeuw

Herpositionering gilden: een nieuwe toekomst Inleiding De bijdrage van de werkgroep “herpositionering” komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is een logische stap om het eerder verschenen Manifest “NBFS op weg naar 2025” nader te concretiseren. Dat manifest en de...
Kring gilde feest

Kring gilde feest

Gildedagen worden ieder jaar gehouden door een van de gilden uit hun betreffende district en zelfs vaak daarbuiten.Op de Gildedagen van ONSSCHUT kwamen bijna alle schuttersgilden en schutterijen van kring Peelland bij elkaar.Het was een ontmoetingsdag voor alle...